Drukuj

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w programie Rodzina 500+

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy tj. od dnia 1 czerwca 2021 r., będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Lubartów lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS) - od dnia 1 lutego 2021 r.
Uwaga: złożenie wniosku do końca kwietnia gwarantuje ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego.

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2021 r. Złożenie wniosku po tym terminie skutkować będzie nabyciem prawa do świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Formularze wniosków i załączników dotyczące świadczenia dostępne będą w Urzędzie Gminy Lubartów od miesiąca marca.

Wzory wniosków opublikowane są również w Informatorze Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubartów.

on 03 luty 2021
Odsłony: 802