bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Zmodernizowano plac rekreacyjny w Skrobowie

 

Dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Skrobowa środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zrealizowano operację pn.: „Wykonanie infrastruktury pod zabezpieczenie imprez masowych w Skrobowie”.

W ramach wykonanych prac ogrodzono i utwardzono teren przy boisku sportowym, który od wielu lat służy jako miejsce organizowania imprez o charakterze rekreacyjno – kulturalnym. Zmodernizowany plac jest obiektem ogólnodostępnym, a zarazem bezpiecznym miejscem rekreacji dla całych rodzin. Realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia mieszkańcom miejscowości Skrobów atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca spotkań, dostosowanego do ich potrzeb oraz sprzyjającego rozwojowi rekreacji i aktywizacji społecznej.

 

loga fpc RP cppc efrr

 sz 145647

sz 8945836

on 29 styczeń 2021
Odsłony: 334