bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Nabór na rachmistrza spisowego!

Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść jako Gminny Komisarz Spisowy w Lubartowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Lubartów https://uglubartow.bip.lubelskie.pl w zakładce "Spis Powszechny".

 Plakat nabór spis powszechny 2021

on 28 styczeń 2021
Odsłony: 399