bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Obiekty sportowo - rekreacyjne

Przy placówce oświatowej w Skrobowie funkcjonuje kompleks sportowo-rekreacyjny, wybudowany w ramach programu rządowego "Moje Boisko Orlik 2012". Natomiast uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łucce mają do dyspozycji nowoczesne boisko wraz z bieżnią okólną i trybunami, które powstało przy współudziale środków unijnych.