bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Wydarzenia i informacje

Zakończone zostały prace związane z modernizacją infrastruktury wodociągowej w miejscowościach Chlewiska, Skrobów Kolonia i Nowodwór. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Gmina Lubartów zrealizowała projekt „Modernizacja ujęć wody w Chlewiskach i Skrobowie-Kolonii wraz z rozbudową sieci wodociągowej”.

Opublikowano: 18 listopad 2019
Odsłony: 732
Czytaj więcej

Narodowe Święto Niepodległości jest dniem szczególnym dla całego narodu polskiego. Uczestnictwo w okolicznościowych uroczystościach wyraża nasze pragnienie i umiłowanie wolności i niepodległości.

Opublikowano: 14 listopad 2019
Odsłony: 737
Czytaj więcej

Dobiegły końce prace termomodernizacyjne w szkole w Łucce-Kolonii i Wólce Rokickiej. Inwestycja polegała na wykonaniu głębokiej modernizacji budynków szkolnych i obejmowała m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Opublikowano: 06 listopad 2019
Odsłony: 732
Czytaj więcej

Zakończono prace związane z realizacją projektów pn. „Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę I” i „Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę II” współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Czytaj więcej

We czwartek 10 października w okolicach Brzezin na terenie Gminy Lubartów odbyły się ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych oraz jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Opublikowano: 18 październik 2019
Odsłony: 837
Czytaj więcej

Zespół Szkolno – Przedszkolny ze Skrobowa na V Festynie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna” oraz I Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Bohaterów Września 1939 r.

Opublikowano: 09 październik 2019
Odsłony: 789
Czytaj więcej

Rozstrzygnięty został przetarg na kolejną inwestycję, realizowaną przez Gminę Lubartów. Do końca września przyszłego roku powstanie ścieżka rowerowa łącząca Nowodwór i Skrobów-Kolonię. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Opublikowano: 07 październik 2019
Odsłony: 929
Czytaj więcej

W niedzielę 1 września w Lisowie odprawiono Mszę świętą w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Podczas nabożeństwa wierni oddali hołd ofiarom obu wojen, modlili się też za poległych, zastrzelonych i zamordowanych braci z Lisowa oraz za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny.

Opublikowano: 19 wrzesień 2019
Odsłony: 986
Czytaj więcej