bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Wydarzenia i informacje

 

Dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Skrobowa środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zrealizowano operację pn.: „Wykonanie infrastruktury pod zabezpieczenie imprez masowych w Skrobowie”.

Opublikowano: 29 styczeń 2021
Odsłony: 195
Czytaj więcej

Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść jako Gminny Komisarz Spisowy w Lubartowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Opublikowano: 28 styczeń 2021
Odsłony: 247
Czytaj więcej

Aktualnie na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat a od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat. Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

download IconPełna treść informacji [Plik PDF]

Opublikowano: 25 styczeń 2021
Odsłony: 161

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Lubartów. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu”.

Opublikowano: 15 styczeń 2021
Odsłony: 183
Czytaj więcej

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 istnieje konieczność zapewnienia transportu do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Opublikowano: 14 styczeń 2021
Odsłony: 312
Czytaj więcej

Informujemy, że na stronie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zamieszczone zostały harmonogramy odbioru odpadów na rok 2021. Uprzejmie prosimy mieszkańców o zapoznanie się z informacją. Link: http://zwiazekgmin.lubartow.pl/ZKG/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=28

Opublikowano: 05 styczeń 2021
Odsłony: 393