bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Lubartów, która odbyła się 20 grudnia radni uchwalili budżet na 2018 rok. Uchwała budżetowa jest jedną z najważniejszych uchwał i określa planowane dochody i wydatki gminy.

Opublikowano: 22 grudzień 2017
Odsłony: 1585
Czytaj więcej

W radosnym nastroju, jaki towarzyszy Świętom Bożego Narodzenia, w środę 20 grudnia w Urzędzie Gminy Lubartów odbyło się spotkanie opłatkowe. Wzięła w nim udział liczna rodzina samorządowa – władze gminy, radni, sołtysi, pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych oraz zaproszeni goście.

Opublikowano: 21 grudzień 2017
Odsłony: 2289
Czytaj więcej

We wtorek 12 grudnia przed wyremontowanymi cmentarzami wojennymi w miejscowościach Nowodwór-Piaski oraz Skrobów odbyło się uroczyste podsumowanie projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubartowie p.n. „Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci na terenie Gminy Lubartów”.

Opublikowano: 15 grudzień 2017
Odsłony: 1337
Czytaj więcej

Święta Bożego Narodzenia to jedne z najbardziej rodzinnych i radosnych świąt. Na przestrzeni dziejów wykształciła się bogata obrzędowość religijna i świecka tego święta. W piątek 8 grudnia w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowodworze odbyło się spotkanie przypominające dawne tradycje i obyczaje. Było to uwieńczenie projektu „Tradycyjne obrzędy i obyczaje. Obrzęd wieczerzy wigilijnej”.

Opublikowano: 14 grudzień 2017
Odsłony: 1193
Czytaj więcej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie opracował listę dwudziestu miejsc, stanowiących Ranking Gmin Lubelszczyzny 2017.

Opublikowano: 12 grudzień 2017
Odsłony: 1391
Czytaj więcej

Jak już informowaliśmy, Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie wspólnie z fundacją MyEvergreen realizuje projekt „Książka moim drogowskazem”. W projekcie współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego bierze udział młodzież z terenu Gminy Lubartów.

Opublikowano: 08 grudzień 2017
Odsłony: 993
Czytaj więcej

W niedzielę 12 listopada w bazylice św. Anny w Lubartowie intronizowano relikwie bł. Józefa Alfonsa Mazurka, karmelity bosego, męczennika z rąk niemieckich podczas II wojny światowej, beatyfikowanego przez św. Jana Pawła II w grupie 108 męczenników hitleryzmu w Warszawie 13 czerwca 1999 r.

Opublikowano: 07 grudzień 2017
Odsłony: 1105
Czytaj więcej

Mieszkańcy Gminy Lubartów zapamiętajcie datę 7 grudnia, godzina 18.00. Tego dnia pokażemy światu naszą filmową realizację „Epitafium” Tadeusza Gajcego.

Opublikowano: 05 grudzień 2017
Odsłony: 859
Czytaj więcej