bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Wydarzenia i informacje

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wandzin i Majdan Kozłowiecki w bieżącym roku zrealizowało inwestycję pn.: „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wandzin” polegającą na ogrodzeniu boiska sportowego, montażu ławek, dwóch piłkochwytów i bramek do piłki nożnej.

Opublikowano: 29 listopad 2019
Odsłony: 436
Czytaj więcej

Społeczności szkolne placówek oświatowych na terenie Gminy Lubartów świętowały rocznicę odzyskania wolności przez Polskę. Z tej okazji odbyły się m.in. okolicznościowe akademie. W niektórych szkołach rozstrzygnięto niepodległościowe konkursy.

Opublikowano: 26 listopad 2019
Odsłony: 646
Czytaj więcej

Zakończone zostały prace związane z modernizacją infrastruktury wodociągowej w miejscowościach Chlewiska, Skrobów Kolonia i Nowodwór. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Gmina Lubartów zrealizowała projekt „Modernizacja ujęć wody w Chlewiskach i Skrobowie-Kolonii wraz z rozbudową sieci wodociągowej”.

Opublikowano: 18 listopad 2019
Odsłony: 599
Czytaj więcej

Narodowe Święto Niepodległości jest dniem szczególnym dla całego narodu polskiego. Uczestnictwo w okolicznościowych uroczystościach wyraża nasze pragnienie i umiłowanie wolności i niepodległości.

Opublikowano: 14 listopad 2019
Odsłony: 626
Czytaj więcej

Dobiegły końce prace termomodernizacyjne w szkole w Łucce-Kolonii i Wólce Rokickiej. Inwestycja polegała na wykonaniu głębokiej modernizacji budynków szkolnych i obejmowała m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Opublikowano: 06 listopad 2019
Odsłony: 546
Czytaj więcej

Zakończono prace związane z realizacją projektów pn. „Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę I” i „Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę II” współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Czytaj więcej

We czwartek 10 października w okolicach Brzezin na terenie Gminy Lubartów odbyły się ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych oraz jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Opublikowano: 18 październik 2019
Odsłony: 665
Czytaj więcej

Zespół Szkolno – Przedszkolny ze Skrobowa na V Festynie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna” oraz I Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Bohaterów Września 1939 r.

Opublikowano: 09 październik 2019
Odsłony: 607
Czytaj więcej