bip logo pomn1 grad

ePUAP www

W czwartek 26 października dzieci z klasy I zostały włączone w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej. Gośćmi na okolicznościowej uroczystości byli m.in. Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, Przewodniczący Komisji do spraw Oświaty, Kultury, Sportu, Socjalnych Wsi i Porządku Publicznego Rady Gminy Lubartów Tadeusz Wiak i reprezentująca Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie Anna Jankowska.

Opublikowano: 07 listopad 2017
Odsłony: 780
Czytaj więcej

31 października w Szkole Podstawowej w Skrobowie Filia w Mieczysławce odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego „Jestem widoczny”.

Opublikowano: 03 listopad 2017
Odsłony: 1055
Czytaj więcej

W czwartek 26 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Skrobowie filii w Mieczysławce zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów tej szkoły.

Opublikowano: 31 październik 2017
Odsłony: 838
Czytaj więcej

W środę, 25 października br. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji pn.:„Budowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku: granica m. Lubartów (ul. Hutnicza) – Łucka – droga zbiorcza od km 0+115 do km 2+249 z łącznikami do ulicy Lubelskiej i drogi krajowej nr 19”.

Opublikowano: 25 październik 2017
Odsłony: 1554
Czytaj więcej

Filia w Lisowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie została najlepszą filią wiejską województwa lubelskiego. Taki jest werdykt komisji w Konkursie na najlepszą placówkę filialną województwa lubelskiego „Biblioteka na 5”.

Opublikowano: 25 październik 2017
Odsłony: 683
Czytaj więcej

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 16 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste spotkanie Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło oraz Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z najlepszymi uczniami oraz nauczycielami wyróżnionymi za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Opublikowano: 24 październik 2017
Odsłony: 889
Czytaj więcej

W przeddzień święta edukacji narodowej, we wspólnym gronie spotkali się pracownicy oświaty z terenu Gminy Lubartów. Uroczystość odbyła się 13 października w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce.

Opublikowano: 24 październik 2017
Odsłony: 1319
Czytaj więcej

Społeczeństwo polskie staje przed wyzwaniami wynikającymi ze zmian w strukturze demograficznej ludności. Wydłużanie się przeciętnego dalszego trwania życia oraz niski poziomu dzietności wskazują na pogłębianie się procesu starzenia społeczeństwa. Prognozuje się, że populacja osób w wieku 60+ w połowie XXI będzie stanowiła ponad 40% ogółu ludności. W przypadku Gminy Lubartów będzie to liczba niemal 5000 osób.

Opublikowano: 12 październik 2017
Odsłony: 1710
Czytaj więcej