bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Wydarzenia i informacje

Informujemy, że rozpoczyna się montaż instalacji solarnych na terenie gminy Lubartów. W dniu 10 października br. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania realizowanego w ramach projektów pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I" oraz „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II" współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Czytaj więcej

18 października Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, wraz z Komendantem Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej Mirosławem Budzyńskim, przekazał jednostkom OSP z terenu naszej Gminy wyposażenie i urządzenia ratownictwa, zakupione w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości pt. Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadków oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Opublikowano: 19 październik 2018
Odsłony: 697
Czytaj więcej

„Jeżeli są gdzieś na tym świecie święci, to w Polsce jest ich bardzo wiele, a nazywają się… nauczyciele” – Gminny Dzień Edukacji Narodowej

Opublikowano: 19 październik 2018
Odsłony: 1037
Czytaj więcej

Jednym z elementów prowadzonej przez gminę polityki senioralnej są obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który został w 1990 r. ustalony przez Organizację Narodów Zjednoczonych na dzień 1 października. Corocznie od 12 już lat w Skrobowie spotykają się seniorzy oraz osoby, które mają znaczący wpływ na kształtowanie postaw i inicjowanie działań, mających poprawić jakość życia starszych mieszkańców w Gminie Lubartów.

Opublikowano: 11 październik 2018
Odsłony: 1991
Czytaj więcej

W sobotę 6 października jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego świętowały dwie pary małżeńskie z naszej gminy. Uroczystość złotych godów odbyła się w Urzędzie Miasta Lubartów.

Opublikowano: 11 październik 2018
Odsłony: 675
Czytaj więcej

W dniu dzisiejszym tj. 10 października Wójt Krzysztof Kopyść podpisał umowę na montaż instalacji solarnych w związku z realizacją projektów pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I" oraz „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II" współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Czytaj więcej

W piątek 5 października br. podpisana została umowa z wykonawcą firmą Semper Power Sp. z o.o., odpowiedzialną za montaż kotłów na biomasę w związku z realizacją projektów pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I" oraz „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II" współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Czytaj więcej

Tanecznym krokiem w rytmie poloneza, w wykonaniu osób uczestniczących w spotkaniu, na czele z panią Beatą Wilczyńską - dyrektorem GBP oraz wójtem panem Krzysztofem Kopyściem wraz z małżonką, rozpoczął się w sobotę 22 września w Lisowie, Niepodległościowy Piknik.

Opublikowano: 01 październik 2018
Odsłony: 762
Czytaj więcej