bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Wydarzenia i informacje

W dniu wczorajszym tj. 7 listopada rozpoczęły się spotkania z mieszkańcami Gminy Lubartów w sprawie montażu instalacji solarnych w ramach projektów pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I" oraz „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II" współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Czytaj więcej

31 października br. Wójt Gminy Lubartów oraz Radni Rady Gminy Lubartów podczas uroczystej Sesji podsumowali czteroletnią współpracę na rzecz samorządu gminy Lubartów.

Opublikowano: 02 listopad 2018
Odsłony: 1454
Czytaj więcej

Podczas sesji Rady Gminy Lubartów, która odbyła się 31 października dokonano podsumowania konkursu na największe osiągnięcie sportowe w Gminie Lubartów w roku szkolnym 2017/2018. Rozstrzygnięto także współzawodnictwo sportowe szkół.

Opublikowano: 02 listopad 2018
Odsłony: 798
Czytaj więcej

Nowy wygląd zewnętrzny zyskały budynki szkolne w Gminie Lubartów. Duże zmiany zaszły również wewnątrz obiektów. Wszystko to dzięki pracom termomodernizacyjnym i modernizacyjnym, które dobiegają końca w placówkach w Nowodworze, Skrobowie, Annoborze i Wandzinie.

Opublikowano: 02 listopad 2018
Odsłony: 681
Czytaj więcej

Trwa budowa oświetlenia ulicznego w Łucce na odcinku od granicy z miastem Lubartów przy ul. Hutniczej poprzez osiedle mieszkaniowe zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej nr 19.

Opublikowano: 31 październik 2018
Odsłony: 646
Czytaj więcej

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Opublikowano: 26 październik 2018
Odsłony: 629
Czytaj więcej

Od początku roku szkolnego na terenie Gminy Lubartów funkcjonuje nowa placówka oświatowa. Jest to Niepubliczne Przedszkole „Małego Karola” w Lisowie. Organem prowadzącym jednostki jest Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Lisowie. Uroczyste otwarcie odbyło się 25 października.

Opublikowano: 25 październik 2018
Odsłony: 1067
Czytaj więcej

16 października w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się spotkanie dotyczące rozpoczynającego się montażu kotłów na biomasę w ramach projektów pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I” oraz „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II” współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Czytaj więcej