bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Wydarzenia i informacje

Wójt Gminy Lubartów Zarządzeniem Nr 11/17 z dnia 13 stycznia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubartów w 2017 roku. Szczegóły znajdują się w załączniku do ww. zarządzenia.

Opublikowano: 20 styczeń 2017
Odsłony: 933
Czytaj więcej

Pod koniec ubiegłego roku obyła się XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego English High Flier. Wzięło w niej udział 8373 uczniów z 358 szkół, wśród których wyłoniono 151 laureatów.

Opublikowano: 13 styczeń 2017
Odsłony: 1484
Czytaj więcej

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej w Mieczysławce odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. Uczestniczyli w nim uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście i przedstawiciele Gminy Lubartów.

Opublikowano: 13 styczeń 2017
Odsłony: 1104
Czytaj więcej

Pod koniec ubiegłego roku. mieliśmy okazję poznać laureatów XIV Powiatowego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Pokażę ci, gdzie mieszkam” oraz Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Opowieści wigilijne”. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Opublikowano: 13 styczeń 2017
Odsłony: 1028
Czytaj więcej

Tradycją jest, że środowisko sportowe naszej gminy pod koniec roku spotyka się w Skrobowie na świątecznym turniej piłki siatkowej mężczyzn. Tak też było w piątek 17 grudnia. Do turnieju o puchar Wójta Gminy Lubartów zgłosiły się tym razem tylko dwie drużyny ze Skrobowa i Nowodworu.

Opublikowano: 02 styczeń 2017
Odsłony: 997
Czytaj więcej

Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpiękniejszych dni w roku. 21 grudnia 2016 roku w świąteczny klimat wprowadziły wszystkich zgromadzonych w Gimnazjum w Łucce jasełka przygotowane przez młodzież szkoły.

Opublikowano: 02 styczeń 2017
Odsłony: 2084
Czytaj więcej

W dniu wczorajszym tj. 28 grudnia br. Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść podpisał w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2017 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Opublikowano: 29 grudzień 2016
Odsłony: 1085
Czytaj więcej