bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Wydarzenia i informacje

Gmina Lubartów ma szansę na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Opublikowano: 28 luty 2017
Odsłony: 1167
Czytaj więcej

Dnia 22 lutego 2017 roku w świetlicy Urzędu Gminy Lubartów zorganizowane zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W bieżącym roku była to już XL edycja turnieju.

Opublikowano: 24 luty 2017
Odsłony: 1705
Czytaj więcej

Trwa XXI Plebiscyt na Dziesięciu Najpopularniejszych Sportowców Lubartowa za 2016 rok. Organizatorem jest Lubartowski Ośrodek Kultury, wraz z redakcją „Lubartowiaka”. Wśród kandydatów do „Złotej Dziesiątki” – podzielonej na dwie piątki (seniorzy oraz juniorzy) znajduje się kilkoro mieszkańców Gminy Lubartów.

Opublikowano: 24 luty 2017
Odsłony: 1250
Czytaj więcej

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwały:

1) o przystąpieniu do procedury zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie nowych przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie wynikających ze zwiększenia budżetu na realizację projektów współpracy,

Opublikowano: 23 luty 2017
Odsłony: 913
Czytaj więcej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Gmina Lubartów przystąpiła do działań określonych w w/w ustawie, których celem jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubartów na lata 2017-2023.

Opublikowano: 07 luty 2017
Odsłony: 1005
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBARTÓW Z DNIA 30 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Lubartów zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lubartów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubartów.

Opublikowano: 31 styczeń 2017
Odsłony: 1014
Czytaj więcej

Na początku stycznia, już po raz trzynasty odbył się w Szkole Podstawowej w Annoborze gminny konkurs kolęd i pastorałek ,,Szkolne kolędowanie”. Jego uczestnikami byli uczniowie z klas 0-III. Celem konkursu było promowanie młodych talentów i  kreatywności artystycznej dzieci, integracja uczniów z Gminy Lubartów, podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, a także poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych.

Opublikowano: 27 styczeń 2017
Odsłony: 1303
Czytaj więcej

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” przystąpił do opracowania dokumentu pn.:

Opublikowano: 26 styczeń 2017
Odsłony: 1166
Czytaj więcej