bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Wydarzenia i informacje

W niedzielę, 31 lipca biskup senior Ryszard Karpiński modlił się w Bazylice św. Anny za lubartowskich seniorów. W nabożeństwie uczestniczyli seniorzy z naszej gminy wspierani przez dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie Beatę Wilczyńską.

Opublikowano: 03 sierpień 2016
Odsłony: 1231
Czytaj więcej

Pięć nauczycielek ze szkół podstawowych Gminy Lubatów otrzymało awans zawodowy. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczył pedagogom 28 lipca br. Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść.

Opublikowano: 01 sierpień 2016
Odsłony: 3118
Czytaj więcej

Polski Instytut Rozwoju organizuje półkolonie dla dzieci w wieku 6-16 lat, z terenu gminy i miasta Lubartów, których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalne oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Opublikowano: 21 lipiec 2016
Odsłony: 1383
Czytaj więcej

Wójt Gminy Lubartów serdecznie zaprasza 14 sierpnia br. na Święto Plonów w Skrobowie. Dożynki Gminy Lubartów rozpocznie uroczysta msza św. wraz z korowodem wieńców dożynkowych, a tegoroczną gwiazdą wieczoru będzie zespół „Czadoman”.

Opublikowano: 18 lipiec 2016
Odsłony: 6218
Czytaj więcej

Przez kolejnych 5 lat Szkołą Podstawową w Brzezinach pokieruje Krystyna Jędryszka, z kolei funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieczysławce przez najbliższe 4 lata sprawowała będzie Magdalena Jezior. Akty powierzenia stanowisk dyrektorom szkół wręczył 1 lipca br. Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść.

Opublikowano: 01 lipiec 2016
Odsłony: 1990
Czytaj więcej

25 czerwca najstarsi mieszkańcy Gminy Lubartów świętowali jubileusz działalności Klubu Seniora w Lisowie. Z okazji tak wyjątkowego wydarzenia seniorzy z naszej gminy spotkali się na „Benefisie Dojrzałości” w Lisowie.

Opublikowano: 30 czerwiec 2016
Odsłony: 2259
Czytaj więcej

W piątek 24 czerwca uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy, zakończyli naukę i rozpoczęli wakacje. 49 najzdolniejszych uczniów otrzymało stypendia motywacyjne, sfinansowane ze środków Gminy Lubartów.

Opublikowano: 30 czerwiec 2016
Odsłony: 1562
Czytaj więcej

Ostatni dzwonek w tym roku szkolnym zabrzmiał 24 czerwca dla uczniów gimnazjów z terenu Gminy Lubartów. Uroczyste zakończenie roku szkolnego było okazją do przyznania stypendiów motywujących za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, przyznane ze środków finansowych Gminy Lubartów.

Opublikowano: 30 czerwiec 2016
Odsłony: 2131
Czytaj więcej