bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Wydarzenia i informacje

Podczas sesji Rady Gminy Lubartów, która odbyła się 31 października dokonano podsumowania konkursu na największe osiągnięcie sportowe w Gminie Lubartów w roku szkolnym 2017/2018. Rozstrzygnięto także współzawodnictwo sportowe szkół.

Opublikowano: 02 listopad 2018
Odsłony: 738
Czytaj więcej

Nowy wygląd zewnętrzny zyskały budynki szkolne w Gminie Lubartów. Duże zmiany zaszły również wewnątrz obiektów. Wszystko to dzięki pracom termomodernizacyjnym i modernizacyjnym, które dobiegają końca w placówkach w Nowodworze, Skrobowie, Annoborze i Wandzinie.

Opublikowano: 02 listopad 2018
Odsłony: 608
Czytaj więcej

Trwa budowa oświetlenia ulicznego w Łucce na odcinku od granicy z miastem Lubartów przy ul. Hutniczej poprzez osiedle mieszkaniowe zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej nr 19.

Opublikowano: 31 październik 2018
Odsłony: 581
Czytaj więcej

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Opublikowano: 26 październik 2018
Odsłony: 552
Czytaj więcej

Od początku roku szkolnego na terenie Gminy Lubartów funkcjonuje nowa placówka oświatowa. Jest to Niepubliczne Przedszkole „Małego Karola” w Lisowie. Organem prowadzącym jednostki jest Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Lisowie. Uroczyste otwarcie odbyło się 25 października.

Opublikowano: 25 październik 2018
Odsłony: 887
Czytaj więcej

16 października w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się spotkanie dotyczące rozpoczynającego się montażu kotłów na biomasę w ramach projektów pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I” oraz „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II” współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Czytaj więcej

Informujemy, że rozpoczyna się montaż instalacji solarnych na terenie gminy Lubartów. W dniu 10 października br. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania realizowanego w ramach projektów pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I" oraz „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II" współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Czytaj więcej

18 października Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, wraz z Komendantem Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej Mirosławem Budzyńskim, przekazał jednostkom OSP z terenu naszej Gminy wyposażenie i urządzenia ratownictwa, zakupione w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości pt. Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadków oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Opublikowano: 19 październik 2018
Odsłony: 634
Czytaj więcej