bip logo pomn1 grad

ePUAP www

„Jeżeli są gdzieś na tym świecie święci, to w Polsce jest ich bardzo wiele, a nazywają się… nauczyciele” – Gminny Dzień Edukacji Narodowej

Opublikowano: 19 październik 2018
Odsłony: 766
Czytaj więcej

Jednym z elementów prowadzonej przez gminę polityki senioralnej są obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który został w 1990 r. ustalony przez Organizację Narodów Zjednoczonych na dzień 1 października. Corocznie od 12 już lat w Skrobowie spotykają się seniorzy oraz osoby, które mają znaczący wpływ na kształtowanie postaw i inicjowanie działań, mających poprawić jakość życia starszych mieszkańców w Gminie Lubartów.

Opublikowano: 11 październik 2018
Odsłony: 1743
Czytaj więcej

W sobotę 6 października jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego świętowały dwie pary małżeńskie z naszej gminy. Uroczystość złotych godów odbyła się w Urzędzie Miasta Lubartów.

Opublikowano: 11 październik 2018
Odsłony: 532
Czytaj więcej

W dniu dzisiejszym tj. 10 października Wójt Krzysztof Kopyść podpisał umowę na montaż instalacji solarnych w związku z realizacją projektów pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I" oraz „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II" współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Opublikowano: 10 październik 2018
Odsłony: 517
Czytaj więcej

W piątek 5 października br. podpisana została umowa z wykonawcą firmą Semper Power Sp. z o.o., odpowiedzialną za montaż kotłów na biomasę w związku z realizacją projektów pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I" oraz „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II" współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Opublikowano: 08 październik 2018
Odsłony: 376
Czytaj więcej

Tanecznym krokiem w rytmie poloneza, w wykonaniu osób uczestniczących w spotkaniu, na czele z panią Beatą Wilczyńską - dyrektorem GBP oraz wójtem panem Krzysztofem Kopyściem wraz z małżonką, rozpoczął się w sobotę 22 września w Lisowie, Niepodległościowy Piknik.

Opublikowano: 01 październik 2018
Odsłony: 626
Czytaj więcej

Wójt Gminy Lubartów informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę. Zwycięską ofertę na montaż instalacji solarnych złożyła Flexipower Group Sp. z o.o., natomiast najkorzystniejszą ofertą na montaż pieców okazała się oferta Semper Power Sp. z o.o. Proponowane przez oferentów ceny dostawy i montażu urządzeń nie przekraczają budżetu projektów.

Opublikowano: 25 wrzesień 2018
Odsłony: 485
Czytaj więcej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Szczegóły znajdują się tu:
http://www.wfos.lublin.pl/dokumentacja-programu.html

Opublikowano: 20 wrzesień 2018
Odsłony: 734
Czytaj więcej