bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Wydarzenia i informacje

Z przyjemnością informujemy, że Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. Gmina Lubartów uzyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 667 648, 98 zł na realizację projektu pn: „Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów – II etap”.

Opublikowano: 01 wrzesień 2020
Odsłony: 294
Czytaj więcej

Rada Gminy Lubartów podczas sesji gminnego samorządu, która odbyła się 12 sierpnia w Nowodworze udzieliła Wójtowi Krzysztofowi Kopyściowi absolutorium z wykonania budżetu gminy w 2019 roku. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubartów.

Opublikowano: 24 sierpień 2020
Odsłony: 376
Czytaj więcej

W sobotę 15 sierpnia w Skrobowie odbyły się Dożynki Gminy Lubartów. Ze względu na sytuację zdrowotną w Polsce, doroczne święto plonów ograniczyło się do wydarzeń, które miały miejsce w kościele i na terenie wokół.

Opublikowano: 24 sierpień 2020
Odsłony: 497
Czytaj więcej

W piątek 26 czerwca oficjalnie zakończyły się zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. Część uczniów odebrała świadectwa w piątek, a część w innych dniach, zgodnie z ustalonymi przez dyrektorów szkół harmonogramami.

Opublikowano: 06 lipiec 2020
Odsłony: 1038
Czytaj więcej

We wtorek 30 czerwca w Lubartowie gościł Premier Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania przed Pałacem Sanguszków w Lubartowie wręczył symboliczne tabliczki informujące o wsparciu finansowym dla samorządów. Nasz samorząd w trakcie tego wydarzenia reprezentował Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść.

Opublikowano: 30 czerwiec 2020
Odsłony: 450
Czytaj więcej

Od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego 500+ przyznawane jest na okres do dnia 31 maja 2021 r.

Opublikowano: 30 czerwiec 2020
Odsłony: 449
Czytaj więcej

Z okazji zakończenia roku szkolnego Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść wystosował okolicznościowy list do dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców i uczniów.

Opublikowano: 26 czerwiec 2020
Odsłony: 396
Czytaj więcej

Filip Pszczoła ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Brzezinach odnotował znaczący sukces w konkursie plastycznym. Uczeń szkoły w Brzezinach zajął I miejsce w kategorii klas I–IV w konkursie plastycznym „Po drugiej stronie Odry – najpiękniejsze zabytki Republiki Federalnej Niemiec”.

Opublikowano: 25 czerwiec 2020
Odsłony: 349
Czytaj więcej