bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie wraz z Wykonawcą Dokumentacji Projektowej firmą Mosty Katowice Sp. z o.o. zapraszają mieszkańców gminy Lubartów na konsultacje dotyczące przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lublin – Lubartów.

Opublikowano: 19 listopad 2018
Odsłony: 103
Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa w Annoborze włączyła się w inicjatywę harcerzy z Hufca ZHP Zgierz, która polega na pobieraniu i przenoszeniu „Ognia Niepodległości” z cmentarza legionowego w Polskim Lasku pod Kostiunówką na Wołyniu (miejsca krwawej bitwy legionistów marszałka Piłsudskiego z Rosjanami) do miejsc pamięci w naszym regionie.

Opublikowano: 16 listopad 2018
Odsłony: 94
Czytaj więcej

W dniu wczorajszym tj. 7 listopada rozpoczęły się spotkania z mieszkańcami Gminy Lubartów w sprawie montażu instalacji solarnych w ramach projektów pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I" oraz „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II" współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Opublikowano: 08 listopad 2018
Odsłony: 976
Czytaj więcej

31 października br. Wójt Gminy Lubartów oraz Radni Rady Gminy Lubartów podczas uroczystej Sesji podsumowali czteroletnią współpracę na rzecz samorządu gminy Lubartów.

Opublikowano: 02 listopad 2018
Odsłony: 733
Czytaj więcej

Podczas sesji Rady Gminy Lubartów, która odbyła się 31 października dokonano podsumowania konkursu na największe osiągnięcie sportowe w Gminie Lubartów w roku szkolnym 2017/2018. Rozstrzygnięto także współzawodnictwo sportowe szkół.

Opublikowano: 02 listopad 2018
Odsłony: 315
Czytaj więcej

Nowy wygląd zewnętrzny zyskały budynki szkolne w Gminie Lubartów. Duże zmiany zaszły również wewnątrz obiektów. Wszystko to dzięki pracom termomodernizacyjnym i modernizacyjnym, które dobiegają końca w placówkach w Nowodworze, Skrobowie, Annoborze i Wandzinie.

Opublikowano: 02 listopad 2018
Odsłony: 241
Czytaj więcej

Trwa budowa oświetlenia ulicznego w Łucce na odcinku od granicy z miastem Lubartów przy ul. Hutniczej poprzez osiedle mieszkaniowe zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej nr 19.

Opublikowano: 31 październik 2018
Odsłony: 219
Czytaj więcej

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Opublikowano: 26 październik 2018
Odsłony: 286
Czytaj więcej