Drukuj

„Rozbudowa drogi gminnej nr 103366L Szczekarków-Brzeziny oraz drogi gminnej Nr 103368L w miejscowości Brzeziny”

Gmina Lubartów zakończyła realizację inwestycji pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 103366L Szczekarków-Brzeziny oraz drogi gminnej Nr 103368L w miejscowości Brzeziny”.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 993 948,35 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to 2 726 540,00 zł. Kwota wkładu własnego wyniosła 1 168 518,13 zł.

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg, poprawa dostępności do budynku użyteczności publicznej oraz realizacja potrzeb w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W ramach wykonywanych prac powstała droga o nowej nawierzchni. Istniejąca droga została poszerzona do szerokości 5,5 m. Powstały pasy dla rowerów oraz dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Ponadto przebudowano skrzyżowania, utwardzono istniejące zjazdy i przebudowano istniejący systemu odwodnienia powierzchniowego. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy skrzyżowaniu drogi gminnej nr 103368 L z drogą gminną nr 103367L przy przystanku autobusowym wykonano chodnik oraz przejście dla pieszych na drodze głównej i bocznej.

on 28 wrzesień 2020
Odsłony: 470