bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Ruszyła budowa ścieżki rowerowej w Łucce

Rozpoczęły się roboty drogowe w Łucce. Do końca października br. zostanie zmodernizowana droga gminna oraz powstanie ścieżka rowerowa. Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., rozpoczął już prace rozbiórkowe tj. wycinkę drzew i krzewów oraz regulację pasa drogowego.

W ramach inwestycji zostanie rozbudowana droga gminna nr 103363L Łucka – Lubartów w zakresie budowy wydzielonej ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku od granicy z Miastem Lubartów (przy ul. Łąkowej) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1557L Łucka - Serniki - Kaznów. Inwestycja współfinansowana jest w ramach Projektu pn. „Mobilny LOF” w ramach Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Najważniejsze elementy prac to modernizacja drogi gminnej, w tym poszerzenie granic pasa drogowego i wykonanie nowej warstwy ścieralnej (asfalt). Przy krawędzi jezdni wykonana zostanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki brukowej. Ścieżka zostanie połączona z powstającą ścieżką w Lubartowie – od ulicy Łąkowej, do granicy miasta i gminy.

Budowa ścieżki ma na celu przede wszystkim poprawę komfortu i bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.

 

loga fe lub uniae

on 21 luty 2020
Odsłony: 594