bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Spotkanie Strażaków-Ochotników

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, 20 grudnia ubiegłego roku w Urzędzie Gminy Lubartów odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminno-Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubartowie.

Wzięli w nim udział członkowie Zarządu, prezesi poszczególnych OSP oraz Przewodniczący Rady Gminy Lubartów Sławomir Sugier. Oprócz części programowej, spotkanie było okazją do tradycyjnego połamania się opłatkiem, złożenia życzeń świątecznych i noworocznych, a także wręczenia dyplomu podziękowania za długoletnią i ofiarną służbę dla druha Mieczysława Budki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Rokickiej. Pamiątkowy dyplom wręczyli: Prezes Zarządu OG-M ZOSP w Lubartowie Krzysztof Kopyść i Przewodniczący Rady Gminy Lubartów Sławomir Sugier.

Druh Mieczysław Budka od 1960 roku jest strażakiem ochotnikiem. Podczas długoletniej działalności w OSP brał udział w szkoleniach pożarniczych, wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, pracach przy budowie i remontach strażnicy, jak również organizowaniu i pozyskiwaniu sprzętu pożarniczego dla jednostki oraz innej działalności statutowej. Pełnił różne funkcje w OSP Wólka Rokicka, w tym przez wiele ostatnich lat był prezesem. Działał też w strukturach gminnych i powiatowych związku. Obecnie jest członkiem Zarządu OG-M ZOSP w Lubartowie. Za swoją działalność odznaczony między innymi brązowym, srebrnym, złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, a także najwyższym odznaczeniem związkowym – Złotym Znakiem Związku OSP.

on 03 styczeń 2019
Odsłony: 898