bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Radni przyjęli budżet na 2019 rok

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Lubartów, która odbyła się 20 grudnia radni uchwalili budżet na 2019 rok. Uchwała budżetowa jest jednym z najważniejszych dokumentów i określa planowane dochody i wydatki gminy. Radni byli jednomyślni. W komplecie głosowali za przyszłorocznym budżetem.

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy ustalono w kwocie 65.404.349,32 zł, natomiast wydatki określono w kwocie 70.663.074,26 zł. Planowany deficyt ma wynieść 5.258.724,94 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 7.922.788,94 zł.

Na inwestycje nasz samorząd zamierza wydatkować ok 25 mln zł. Wśród najkosztowniejszych zadań znajduje się przebudowa dróg gminnych (800.000 zł), budowa oświetlenia przy drogach gminnych (400.000 zł), zakup gruntów (200.000 zł). Liczne inwestycje wykonywane będą w poszczególnych miejscowościach, a środki na realizację pochodziły będą z funduszu sołeckiego. Z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 r. realizowanych będzie szereg inwestycji. Najważniejsze to: realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – budowa ścieżek rowerowych oraz budowa domu kultury w Nowodworze (łącznie 10,7 mln zł), instalacja kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę (7,7 mln zł), modernizacja ujęć wody w Chlewiskach i Skrobowie-Kolonii wraz z rozbudową sieci wodociągowej (4,2 mln zł), termomodernizacja budynków szkolnych w Łucce-Kolonii i Wólce Rokickiej (1,6 mln zł).

on 23 grudzień 2018
Odsłony: 1552