bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Stulatka z Wólki Rokickiej

Drugiego grudnia setne urodziny obchodziła mieszkanka Gminy Lubartów Aniela Wasak. Dostojna jubilatka mieszka w Wólce Rokickiej. Wśród życzeń i prezentów podarowanych z okazji tak wspaniałego jubileuszu znalazły się m.in. list od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz prezenty i list od Wójta Gminy Lubartów Krzysztofa Kopyścia.

W okolicznościowym liście Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść napisał m.in.:

Z wyrazami dumy i głębokiego szacunku mam zaszczyt w imieniu Władz Samorządowych Gminy Lubartów oraz wszystkich mieszkańców Gminy Lubartów, złożyć Pani serdeczne życzenia z okazji jubileuszu 100 Urodzin. Dane było Pani przeżyć cały wiek w naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nim związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem. Życzę Pani, aby kolejne lata życia upływały w nieustającym zdrowiu, spokoju i pogodzie ducha, a codzienność niech będzie wypełniona wieloma radosnymi chwilami w gronie najbliższych.

on 18 grudzień 2018
Odsłony: 614