bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Pierwsza sesja Rady Gminy Lubartów

W piątek 23 listopada o godzinie 12.00 rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Gminy Lubartów VIII kadencji (2018-2023). Obrady rozpoczął najstarszy wiekiem radny – Anna Dobrzyńska.

Na początku sesji Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść oraz wszyscy radni z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Lubartowie Ilony Kosik odebrali zaświadczenia o wyborze. Kolejnym punktem było złożenie ślubowania.

Pierwszą decyzją personalną był wybór Przewodniczącego Rady Gminy Lubartów. Zgłoszono dwie kandydatury – Sławomira Sugiera i Annę Dobrzyńską. W tajnym głosowaniu pierwszy z kandydatów otrzymał 13 głosów, zaś druga osoba – 2 głosy. Przewodniczącym Rady Gminy Lubartów został Sławomir Sugier. Na pierwszej sesji radni wybrali także wiceprzewodniczących rady. Zdecydowano, że będą to trzy osoby. Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Lubartów zostali: Robert Piętka (11 głosów za), Anna Lipska (15 głosów za) i Aleksander Woliński (13 głosów za).

Rada Gminy Lubartów VIII kadencji
Anna Helena Dobrzyńska (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Michał Domański (Komitet Wyborczy PSL)
Grzegorz Gdula (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Kopyść)
Mariusz Stanisław Kuchciak (Komitet Wyborczy PSL)
Anna Agnieszka Lipska (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Kopyść)
Tomasz Adam Łaskarzewski (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Mirosław Adam Mika (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Kopyść)
Dorota Grażyna Misiarz (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Kopyść)
Robert Stanisław Piętka (Komitet Wyborczy PSL)
Sławomir Andrzej Sugier (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Kopyść)
Ireneusz Szczuchniak (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Kopyść)
Jagoda Włoch (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Kopyść)
Aleksander Woliński (Komitet Wyborczy Wyborców Gmin Powiatu Lubartowskiego)
Michał Zając (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Damian Maciej Żmuda (Komitet Wyborczy PSL)

Prezydium Rady Gminy Lubartów
Przewodniczący Rady Gminy Lubartów Sławomir Sugier
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubartów Anna Lipska
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubartów Robert Piętka
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubartów Aleksander Woliński
Podczas pierwszej sesji dokonano również wyboru do poszczególnych komisji rady. Oto składy Komisji:

Komisja Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Lubartów
Anna Dobrzyńska, Michał Domański, Grzegorz Gdula, Mariusz Kuchciak, Anna Lipska, Mirosław Mika, Dorota Misiarz, Robert Piętka, Ireneusz Szczuchniak, Aleksander Woliński

Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Lubartów
Anna Lipska, Tomasz Łaskarzewski, Dorota Misiarz, Robert Piętka, Jagoda Włoch, Aleksander Woliński

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubartów
Anna Dobrzyńska, Michał Domański, Grzegorz Gdula, Mirosław Mika, Jagoda Włoch, Michał Zając, Damian Żmuda

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubartów
Mariusz Kuchciak, Tomasz Łaskarzewski, Ireneusz Szczuchniak, Michał Zając, Damian Żmuda

on 26 listopad 2018
Odsłony: 1250