bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Termomodernizacja szkół w Gminie Lubartów

Nowy wygląd zewnętrzny zyskały budynki szkolne w Gminie Lubartów. Duże zmiany zaszły również wewnątrz obiektów. Wszystko to dzięki pracom termomodernizacyjnym i modernizacyjnym, które dobiegają końca w placówkach w Nowodworze, Skrobowie, Annoborze i Wandzinie.

W przyszłym roku rozpoczną się z kolei roboty budowlane w szkole w Łucce i Wólce Rokickiej. Inwestycje doczekały się realizacji dzięki środkom unijnym. Ponad 3,5 mln złotych dofinansowania udało się pozyskać Gminie Lubartów na termomodernizację obiektów szkolnych w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Gminne placówki edukacyjne zostaną ponadto wyposażone w nowoczesny sprzęt wpływający na poprawę jakości usług edukacyjnych, tj. tablice interaktywne, cyfrowe laboratoria przyrodnicze, wizualizery, laptopy, meble. Zakupione zostanie także wyposażenie do pracowni językowej, pracowni logopedycznej oraz pracowni przyrodniczo - matematycznej. Na ten cel Gmina Lubartów pozyskała środki unijne w wysokości 1,3 mln złotych w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.7 Infrastruktura szkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

loga fepr RP lub efs

on 02 listopad 2018
Odsłony: 712