bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Budowa oświetlenia ulicznego w Łucce

Trwa budowa oświetlenia ulicznego w Łucce na odcinku od granicy z miastem Lubartów przy ul. Hutniczej poprzez osiedle mieszkaniowe zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej nr 19.

Nowoczesne oświetlenie ledowe montowane jest także przy boisku przy szkole podstawowej w Łucce. Obydwie inwestycje potrwają do końca listopada br., a ich realizacja jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Gminę Lubartów dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu wynosi 825 tyś. zł, z czego 574 956,64 zł stanowi unijne dofinansowanie.


loga fepr RP lub efs

on 31 październik 2018
Odsłony: 670