bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Przekazanie sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Lubartów

18 października Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, wraz z Komendantem Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej Mirosławem Budzyńskim, przekazał jednostkom OSP z terenu naszej Gminy wyposażenie i urządzenia ratownictwa, zakupione w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości pt. Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadków oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Przekazanie sprzętu było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa lubelskiego do składania wniosków w ramach XII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB, polegających na nabyciu w 2018 roku na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Gmina Lubartów złożyła wniosek na dotację zakupu sprzętu dla jednostek, a w dniu 20 sierpnia br. została podpisana w Lublinie umowa na powierzenie realizacji ww. zadania, w ramach której zakupiono nowoczesny sprzęt, tj.:

  • dla OSP Brzeziny defibrylator AED ZOOL 3 z walizką transportową, torbę ratowniczą PSP R1 z szynami Kramera i noszami typu deska, agregat prądotwórczy Honda EA 3000, przenośny zestaw oświetleniowy RALS 9490, sprzęt do oznakowania terenu akcji dyski sygnalizacyjne M-Flare Mactronic;
  • dla OSP Wólka Rokicka defibrylator AED ZOOL 3 z walizką transportową, detektor wielogazowy ALTAIR 4X, sprzęt do oznakowania terenu akcji dyski sygnalizacyjne M-Flare Mactronic;
  • dla OSP Nowodwór pilarkę do drewna STIHL MS 261;
  • dla OSP Annobór specjalistyczne latarki 2 szt.

Wartość zakupionego mienia to 29.092 zł, w tym środki z Funduszu Sprawiedliwości 28.801,08 zł i środki własne Gminy Lubartów stanowiące 1% w kwocie 290,92 zł.

Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść życzył strażakom, aby przekazany sprzęt był jak najrzadziej używany, a w przypadku, jeżeli zajdzie taka potrzeba, aby wyposażenie i urządzenia, które jednostki otrzymały, przyczyniły się do skutecznego i profesjonalnego niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym.

W przekazaniu sprzętu uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych jednostek, tj. z OSP Brzeziny – prezes Arkadiusz Kożuch i skarbnik Tomasz Woliński; z OSP Wólka Rokicka – prezes Zdzisław Przysiadły i gospodarz Przemysław Sadurski; z OSP Nowodwór – prezes Krzysztof Małyska i wiceprezes-naczelnik Mirosław Pindłowski; z OSP Annobór – wiceprezes Paweł Sadurski.

logo fs ms gd54

on 19 październik 2018
Odsłony: 716