bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Tradycyjne Spotkanie Seniorów w Skrobowie

Jednym z elementów prowadzonej przez gminę polityki senioralnej są obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który został w 1990 r. ustalony przez Organizację Narodów Zjednoczonych na dzień 1 października. Corocznie od 12 już lat w Skrobowie spotykają się seniorzy oraz osoby, które mają znaczący wpływ na kształtowanie postaw i inicjowanie działań, mających poprawić jakość życia starszych mieszkańców w Gminie Lubartów.

Liczba uczestników za każdym razem wyczerpuje możliwości organizacyjne w tym zakresie. Tak też było i w tym roku. Po raz kolejny organizacją obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych pod patronatem Wójta Gminy Lubartów zajęli się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, a także uczniowie i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrobowie.

Blisko 300-osobowa delegacja seniorów, reprezentująca poszczególne sołectwa z terenu naszej gminy spotkała się w Skrobowie w sobotę 6 października. Życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, a także niesłabnącej aktywności społecznej, przekazał całej społeczności osób starszych Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść. W wydarzeniu uczestniczyli także: z ramienia Marszałka Województwa Lubelskiego Henryk Smolarz i Marta Szklarczyk, Starosta Lubartowski Fryderyk Puła, Sekretarz Gminy Lubartów Katarzyna Brzozowska, Zastępca Wójta Gminy Lubartów Dariusz Trąbka, radni Rady

Gminy Lubartów na czele z Przewodniczącym Stanisławem Borzęckim, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie Beata Wilczyńska, sołtysi z miejscowości znajdujących się na terenie gminy.

W części artystycznej zaprezentowała się Kapela Ludowa „Lubartowiacy”.

Wójt Gminy Lubartów przekazuje wszystkim seniorom serdeczne podziękowania, wyrazy wdzięczności i najserdeczniejsze życzenia, zapewniając jednocześnie, że dołoży wszelkich starań by słoneczna jesień życia była udziałem każdego starszego mieszkańca Gminy Lubartów.

on 11 październik 2018
Odsłony: 1991