Drukuj

Potyczki matematyczne

Piątego marca w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej  w Łucce, w myśl zasady, iż matematyka nie musi być nudna – odbyły się „IV Potyczki matematyczne".


Do konkursu zaproszone zostały Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Lubartów. W konkursie wzięło udział pięć dwuosobowych drużyn reprezentujących podstawówki z: Brzezin (opiekun Hanna Woźniak), Wólki Rokickiej (opiekun Magdalena Barszczyk), Skrobowa (opiekun Robert Latoch), Annoboru (opiekun Agnieszka Małyska), Łucki (opiekun Beata Najda). Drużynom towarzyszyły ekipy dopingujące, które dzielnie wspomagały swoich przedstawicieli. Konkurs przygotowała i poprowadziła Beata Najda, a złożyło się na niego kilka etapów, m.in. „Prawda/fałsz", „Podaj wynik”, „Rebusy matematyczne", czy „Rozsypana wyrazowa". Celem konkursu było wdrażanie uczniów do pracy zespołowej i zdrowej rywalizacji, upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów, rozwijanie pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania oraz wykorzystywanie wiadomości i umiejętności matematycznych w praktyce. Dla nauczycieli natomiast konkurs mógł być inspiracją i doskonałą okazją do skorzystania z konkursowych zadań.

Po podliczeniu punktów zebranych we wszystkich konkurencjach wyłoniono zwycięzców:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Łucce
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Brzezinach
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Skrobowie
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Annoborze.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów matematycznych.

on 09 marzec 2015
Odsłony: 1774