bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Jubileusz DPS Jadwinów

W czwartek 6 września w Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie odbyła się niecodzienna uroczystość. Społeczność placówki wraz z zaproszonymi gośćmi, wspólnie świętowali jubileusz 25-lecia. DPS Jadwinów znajduje się na terenie sołectwa Łucka w Gminie Lubartów.

Na okolicznościowe spotkanie przybyło liczne grono gości. Wśród nich byli przedstawiciele Gminy Lubartów – Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, Sekretarz Gminy Lubartów Katarzyna Brzozowska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie Jolanta Gryzio.

Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść na ręce Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie siostry Małgorzaty Szumskiej przekazał jubileuszowy adres. Znalazły się w nim następujące słowa:

Z okazji jubileuszu 25-lecia Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie w imieniu własnym oraz Mieszkańców Gminy Lubartów pragnę złożyć serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za działalność związaną z niesieniem pomocy i opieki kobietom, będącym w jesieni swego życia.

Gratuluję i dziękuję Siostrze Dyrektor oraz wszystkim pracownikom za podejmowanie i realizowanie cennych inicjatyw, przede wszystkim za cierpliwość, ciepło, wyrozumiałość i otaczanie nieustanną opieką mieszkanek placówki.

Życzę dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy, która jest niewątpliwie służbą oraz powołaniem.

Dom Pomocy Społecznej w Jadwinowie przeszedł wyjątkową historię. W 1909 roku był tutaj sierociniec dla dzieci, który został przekazany przez bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego felicjankom. Potem siostry otworzyły też w nim czteroklasową szkołę prowadzoną przez Zgromadzenie. W 1952 roku zarówno sierociniec, jak i szkoła zostały zlikwidowane przez ówczesne władze państwowe, a dzieci zabrane i przemocą wywiezione. Na terenie zlikwidowanego Domu Dziecka Siostry Felicjanki rozpoczęły nową działalność charytatywną. Objęły opieką starsze, wymagające specjalnej troski kobiety – z biednych środowisk, z najbliższych wiosek – oddając im pomieszczenia zajmowane uprzednio przez dzieci.

1 października 1993 roku powstał Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Felicjanki. Obecnie może w nim przebywać 95 kobiet przewlekle somatycznie chorych, u których podeszły wiek oraz kłopoty zdrowotne spowodowały konieczność zapewnienia im całodobowej opieki. Podstawowym zadaniem placówki jest zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych i religijnych każdej z mieszkanek. DPS jest jednostką typu stacjonarnego, która zapewnia całodobową opiekę. Dla pensjonariuszek przygotowane są 1,2,3,4-osobowe pokoje. Każdy z nich posiada zaplecze sanitarne. Mieszkankami domu mogą zostać panie pochodzące z różnych regionów Polski. W ciągu roku uczestniczą one w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, jak imieniny, zabawy karnawałowe, spacery, czy wyjazdy na zakupy do Lubartowa, a w okresie letnim grillowanie.

on 11 wrzesień 2018
Odsłony: 739