bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Gminne przedszkole rozpoczęło działalność

Zgodnie z planem od początku roku szkolnego działalność rozpoczęło gminne przedszkole, zlokalizowane w Skrobowie-Kolonii. Uroczyste otwarcie odbyło się w poniedziałek 3 września.

Działalność placówki to efekt realizacji projektu „Budowa przedszkola gminnego w Skrobowie-Kolonii”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem głównym działania jest zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Lubartów.

Na oficjalne otwarcie przybyli liczni goście. Zebranych powitał Zdzisław Wereszczyński, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrobowie-Kolonii. Wśród oficjeli byli m.in. Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, Przewodniczący Rady Gminy Lubartów Stanisław Borzęcki, Sekretarz Gminy Lubartów Katarzyna Brzozowska, Starosta Lubartowski Fryderyk Puła, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Henryk Smolarz, radni Rady Gminy Lubartów, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Lubartów. Obiekt poświęcił ks. Wiesław Pecyna, proboszcz parafii Chrystusa Odkupiciela w Skrobowie-Kolonii. Po symbolicznym przecięciu wstęgi do zwiedzania nowego przedszkola zaproszono obecnych na uroczystości gości i rodziców z dziećmi, które będą do niego uczęszczały. Przedszkole jest częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrobowie-Kolonii.

Przetarg na budowę i wyposażenie obiektu rozstrzygnięto w czerwcu ubiegłego roku. Zadanie współfinansowane było ze środków zewnętrznych. Wykonawcą inwestycji był Zakład Remontowo-Budowlany Alicja Jedut z Lubartowa.

Budynek przedszkola ma około 800 m2 powierzchni użytkowej. Mieści 4 sale dla dzieci, zaplecze administracyjne, socjalne, kuchenne i techniczne. Przedszkolaki mają zapewnione świetne warunki, dostosowane do standardów XXI wieku. Nauka odbywa się przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Dzieci bawią się w pięknie wyposażonych salach, mają zapewnioną opiekę profesjonalnej kadry pedagogicznej. Placówka jest w stanie przyjąć setkę dzieci.

on 05 wrzesień 2018
Odsłony: 717