bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

W piątek, 27 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Lubartów odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 3 nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Lubartów, którzy w sesji letniej pomyślnie zdali egzamin.

Warunkiem uzyskania awansu było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył Wójt Gminy Lubartów Pan Krzysztof Kopyść, w obecności Pani Anity Kusio Dyrektora Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Lubartowie.

Akty mianowania otrzymali:

  1. Pani Małgorzata Rafał – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Annoborze,
  2. Pani Maria Ścibura – Krzewińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Nowodworze,
  3. Pani Katarzyna Ogrodowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Brzezinach.

Awansowani nauczyciele złożyli ślubowanie wg następującej roty:

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela.

on 31 lipiec 2018
Odsłony: 1116