bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Kolejne drogi do remontu

Dobiegło końca postępowanie przetargowe na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Lubartów. Do 31 sierpnia br. w miejscowości Brzeziny zmodernizowana zostanie droga dojazdowa do gruntów rolnych na dł.437,80 m.

Przebudowie zostanie poddana również droga wewnętrzna w Skrobowie – Kolonii na odcinku o długości 564 m oraz droga gminna w Wandzinie o dł. 130 m. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna. Gmina wydatkuje na ten cel 472 tyś. zł.

on 30 lipiec 2018
Odsłony: 821