bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Gmina Lubartów inwestuje w oświatę

Bieżący rok zapowiada się jako rekordowy, biorąc pod uwagę inwestycje, jakie na terenie gminy realizuje samorząd Gminy Lubartów. Istotny zastrzyk finansowy trafi do placówek oświatowych. Można śmiało powiedzieć, że po przeprowadzeniu rozpoczętych już działań gminne szkoły zmienią się w znaczący sposób. Zyskają nowy wygląd zewnętrzny. Również wewnątrz dojdzie do dużych zmian. Dodatkowo placówki zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt.

Ponad 3,5 mln złotych dofinansowania udało się pozyskać Gminie Lubartów na termomodernizację obiektów szkolnych w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dotyczy to dwóch projektów Gminy Lubartów, dzięki którym będzie możliwe wykonanie głębokiej termomodernizacji budynków szkół w Nowodworze, Annoborze, Skrobowie, Wandzinie, Łucce i Wólce Rokickiej. Planowany zakres robót budowlanych obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz CWU, modernizację kotłowni oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. W wakacje będą realizowane pace w Nowodworze, Annoborze, Skrobowie, Wandzinie i Łucce. Na przyszły rok zaplanowane są roboty w Łucce i Wólce Rokickiej.

W placówkach szkolnych w Wólce Rokickiej, Skrobowie, Nowodworze oraz Brzezinach zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne i remontowe wybranych sal lekcyjnych, tj. roboty rozbiórkowe i demontażowe, wymiana podłóg, malowanie ścian, malowanie sufitów, wymiana instalacji oświetlenia, wymiana instalacji komputerowej. Planowany jest również zakup wyposażenia wpływającego na poprawę jakości usług edukacyjnych, tj. tablic interaktywnych, cyfrowych laboratoriów przyrodniczych, wizualizerów, laptopów, mebli, wyposażenia do pracowni językowej, wyposażenia pracowni logopedycznej oraz wyposażenia pracowni przyrodniczo - matematycznej. Na ten cel Gmina Lubartów pozyskała środki unijne w wysokości 1,3 mln złotych w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.7 Infrastruktura szkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

loga fepr RP lub efs

on 27 lipiec 2018
Odsłony: 860