bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Nowe oświetlenie uliczne w Łucce

Jeszcze w tym roku Gmina Lubartów zamierza wykonać oświetlenie drogi osiedlowej w Łucce na odcinku od granicy z miastem Lubartów przy ul. Hutniczej poprzez osiedle mieszkaniowe zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej nr 19.

Przy drodze gminnej nr 103413L w Łucce staną 62 słupy oświetleniowe z oprawami typu LED. Ponadto przy boisku w Łucce zamontowane zostanie 95 opraw oświetlenia zewnętrznego. Inwestycja w 85% współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W toku jest procedura wybory Wykonawcy.

loga fepr RP lub efs

on 27 lipiec 2018
Odsłony: 647