bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Rozbudowa sieci wodociągowej

Podpisaniem umów z Wykonawcą tj. Firmą Inżynieryjną Drill-Bud – Piotr Bobruk z siedzibą w Janowie Lubelskim zakończył się przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej od ujęcia wody do miejscowości Chlewiska oraz na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowodwór.

Inwestycja o wartości 800 tyś. zł jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Roboty budowalne potrwają do 30 września br. W ramach inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych Gmina Lubartów zmodernizuje także ujęcia wody w Chlewiskach i Skrobowie-Kolonii. Realizacja tych zadań zaplanowana została na 2019 r.

loga fepr RP lub efs

on 27 lipiec 2018
Odsłony: 556