Drukuj

Ćwiczenia strażaków

W dniu 18 marca na obiektach Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie – Łucce, odbyły się ćwiczenia z udziałem zastępów Straży Pożarnej z Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubartów, w tym m.in. z Brzezin, Wólki Rokickiej i Annoboru.

Ćwiczenia były praktycznym szkoleniem z zakresu  prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach przeznaczonych do przebywania na stałe osób starszych z ograniczoną sprawnością ruchową. Podczas szkolenia zastępy PSP wspólnie z jednostkami OSP miały za zadanie zlokalizowanie i ugaszenie pożaru, udzielenie pomocy i ewakuację poszkodowanych oraz zabezpieczenie terenu działania. Strażacy uczestniczący w ćwiczeniach doskonalili współpracę, użycie sprzętu gaśniczego, łączności, oraz udzielanie pierwszej pomocy kwalifikowanej, jak również zapoznali się z obiektem i terenem, na którym się znajduje. Ważnym elementem było także sprawdzenie istniejącego zaopatrzenia wodnego, tj. lokalizacji, oznakowania i sprawności hydrantów oraz zbiorników wodnych.

Ćwiczenia były nadzorowane oraz oceniane przez zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie bryg. Jarosława Malugę. Omówienia realizacji założenia dokonał dowódca zmiany mł. bryg. Dariusz Sierociński. Na zakończenie strażakom za udział w ćwiczeniach podziękował Zastępca Wójta Gminy Lubartów Dariusz Trąbka, który wspólnie z Sekretarzem Gminy Lubartów Katarzyną Brzozowską obserwował przebieg szkolenia.

on 24 marzec 2015
Odsłony: 1146