bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Zgłaszanie strat w uprawach

Wójt Gminy Lubartów informuje, że w związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia w „trzecim okresie raportowania” (okres 03) tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 roku, suszy rolniczej na obszarze Polski wśród upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, drzew owocowych, istnieje pilna potrzeba zgłaszania powstałych strat w wymienionych uprawach.

Umożliwi określenie zakresu zaistniałych szkód i sformułowanie zgłoszenia do Wojewody Lubelskiego informującego o przystąpieniu Komisji powołanej zarządzeniem Wojewody Lubelskiego Nr 102 z dnia 15 maja 2018 r. do szacowania strat zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, Komisja dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie w Urzędzie Gminy Lubartów pisemnych wniosków o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód w uprawach.

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętym wzorem (do pobrania w Urzędzie Gminy lub ze strony BIP LUW: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html)

Bliższe informacje o wystąpieniu suszy dla poszczególnych upraw można sprawdzić na stronie internetowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (http://www.susza.iung.pulawy.pl).

 

on 05 lipiec 2018
Odsłony: 809