bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Absolutorium dla wójta Krzysztofa Kopyścia

Rada Gminy Lubartów podczas piątkowej sesji (29 czerwca br.) udzieliła Wójtowi Krzysztofowi Kopyściowi absolutorium z wykonania budżetu gminy w 2017 roku. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubartów.

Absolutorium zostało udzielone przy 10 głosach poparcia, 2 przeciwnych oraz 1 wstrzymującym się. Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez gminę Lubartów.

Ubiegłoroczne dochody gminy wyniosły 50,5 mln zł, a wydatki – 52,5 mln zł. Na zadania inwestycyjne poniesiono wydatki na kwotę ponad 14 mln zł. Podczas swojego wystąpienia Wójt Krzysztof Kopyść prezentował gminne inwestycje realizowane w 2017 r. Do największych należy budowa basenu przy Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej (4,2 mln zł), budowa przedszkola gminnego w Skrobowie-Kolonii (891 tyś. zł), budowa sieci gazowej do miejscowości Trzciniec i Wandzin (615 tyś. zł) oraz budowa dróg gminnych w Łucce, Łucce-Kolonii, Skrobowie, Skrobowie-Kolonii, Nowodworze, Wandzinie, Wólce Rokickiej, Szczekarkowie, Rokitnie i Baranówce (łączna kwota 6,1 mln zł).

W 2017 r. przy udziale środków unijnych został zakupiony ponadto samochód pożarniczy dla OSP Brzeziny (645 tyś. zł). Odnowiono również cmentarz wojenny w Skrobowie w ramach projektu "Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci na terenie Gminy Lubartów” (234 tyś. zł). - Dziękuję za udzielenie absolutorium, za docenienie mojej pracy, jak również pracy pracowników samorządowych, zarówno Urzędu Gminy jak i jednostek organizacyjnych. Zeszłoroczny budżet był bardzo napięty. Zostało zrealizowanych ponad 40 inwestycji na kwotę 14 mln zł. Była to bardzo ciężka praca, dlatego chciałbym raz jeszcze podziękować współpracownikom za nakład pracy, jaki państwo ponieśliście, żeby ten napięty budżet zrealizować – mówił tuż po głosowaniu nad absolutorium Wójt Krzysztof Kopyść.

on 02 lipiec 2018
Odsłony: 859