bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Radni przyjęli budżet na 2018 rok

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Lubartów, która odbyła się 20 grudnia radni uchwalili budżet na 2018 rok. Uchwała budżetowa jest jedną z najważniejszych uchwał i określa planowane dochody i wydatki gminy.

Na inwestycje nasz samorząd zamierza wydatkować ponad 30 mln zł. Wśród najkosztowniejszych zadań znajduje się budowa basenu w Wólce Rokickiej (8 mln 312 tys. zł), przebudowa drogi gminnej na odcinku Nowodwór-Piaski – Annobór-Kolonia (3 mln 250 tys. zł) oraz budowa gazociągu (1 mln 400 tys. zł). Liczne inwestycje wykonywane będą w poszczególnych miejscowościach, a środki na realizację pochodziły będą z funduszu sołeckiego. Z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 r. realizowanych będzie szereg inwestycji. Najważniejsze to: termomodernizacja budynków szkolnych w Nowodworze, Annoborze, Łucce, Wólce Rokickiej, Skrobowie-Kolonii, Wandzinie; modernizacja ujęć wody w Chlewiskach i Skrobowie-Kolonii wraz z rozbudową sieci wodociągowej; montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę; budowa przedszkola gminnego w Skrobowie-Kolonii; modernizacja infrastruktury szkolnej w Brzezinach, Nowodworze, Wólce Rokickiej, Skrobowie-Kolonii; budowa energooszczędnego oświetlenia w Łucce.

on 22 grudzień 2017
Odsłony: 1696