bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Podsumowanie projektu p.n. „Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci na terenie Gminy Lubartów”

We wtorek 12 grudnia przed wyremontowanymi cmentarzami wojennymi w miejscowościach Nowodwór-Piaski oraz Skrobów odbyło się uroczyste podsumowanie projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubartowie p.n. „Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci na terenie Gminy Lubartów”.

Wartość projektu to kwota 260848,80 zł.; z czego 80% dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pozostałe 20% to środki własne (dotacja Gminy Lubartów).

W uroczystościach wzięły udział władze samorządowe Gminy Lubartów na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Lubartów Stanisławem Borzęckim, Wójtem Gminy Lubartów Krzysztofem Kopyściem, Sekretarz Gminy Lubartów Katarzyną Brzozowską. Obecni byli także radni, kierownicy jednostek organizacyjnych, księża, mieszkańcy, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie szkół.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie Beata Wilczyńska jako osoba reprezentująca instytucję realizującą projekt oficjalnie podsumowała cel projektu, jego zadania i przebieg realizacji.

Zrewitalizowane miejsca pamięci, montaż stałych wystaw edukacyjnych ze skrzynką historii mówionej, przygotowane foldery edukacyjne z historycznym tłem oraz prezentacja żywej lekcji historii mają posłużyć nam wszystkim, obecnie żyjącym w czasach pokoju, by nie bacząc na narodowość lub wyznanie osób, którym przyszło spocząć tu na polskiej ziemi, otoczyć należytą czcią i szacunkiem.

Przejmujące chwile, pełne powagi i wzruszeń można było doświadczyć podczas prezentacji żywej lekcji historii. Inscenizacja historyczna została ona opracowana przez Marię Ściburę-Krzewińską (nauczyciela historii i języka polskiego) wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Nowodworze, przy udziale uczniów Szkoły Podstawowej w Skrobowie z opiekunem Dorotą Szczuchniak i wielkim zaangażowaniu bibliotekarki Marty Oniszczuk.

Zebrani przeżywając uroczystość i wydarzenie żywej lekcji historii mieli w pamięci zarówno burzliwe dzieje Ziemi Lubartowskiej, jak i całej ojczyzny.

Delegacja, reprezentująca Gminę Lubartów – Beata Wilczyńska, Krzysztof Kopyść oraz Stanisław Borzęcki, złożyła symboliczne wiązanki kwiatów, a młodzież szkolna zapaliła znicze.

Na zakończenie uroczystości można było posmakować wojskowych przysmaków: sucharów, suszonej wołowiny, grochówki, a także rozgrzać się gorącą herbatą.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by ta uroczystość mogła odbyć się w takim wymiarze.

on 15 grudzień 2017
Odsłony: 1407