bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Gmina Lubartów w Rankingu Gmin Lubelszczyzny

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie opracował listę dwudziestu miejsc, stanowiących Ranking Gmin Lubelszczyzny 2017.

Jego wyniki oparte są o dane statystyki publicznej za rok 2016. W zestawieniu tym Gmina Lubartów została umieszczona na jedenastym miejscu.

Ideą rankingu gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie naszego województwa. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Intencją pomysłodawców jest, by organizowany corocznie Ranking Gmin Lubelszczyzny stał się przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych.

Patronaty honorowe otrzymano od Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie; zaś patronaty medialne od TVP3 Lublin, Dziennika Wschodniego, Tygodnika Lokalnego Wspólnota oraz Radio Lublin.

Kategorie/dane statystyki publicznej za rok 2016, na podstawie których opracowano Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017:

1) dochody własne na 1 mieszkańca,
2) wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca,
3) wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca,
4) budżety środków europejskich na 1 mieszkańca,
5) podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców,
6) udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem,
7) saldo migracji na 1 tys. mieszkańców dane za 2016 rok,
8) wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca,
9) czytelnicy bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców,
10) przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców,
11) zadłużenie gmin na dochód ogółem.

W Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017 na pierwszym miejscu znalazła się Łęczna (gmina miejsko-wiejska). Na podium znalazły się: Tomaszów Lubelski (gmina miejska) – drugie miejsce i Konopnica (gmina wiejska) – trzecie miejsce. Gmina Lubartów została sklasyfikowana na jedenastym miejscu. Z gmin naszego powiatu w dwudziestce znalazła się jeszcze Gmina Jeziorzany – siedemnaste miejsce.

Wręczenie symbolicznych, samorządowych wyróżnień odbyło się 8 grudnia w Janowie Lubelskim, podczas Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego oraz Podkarpackiego. Wyróżnienie dla naszego samorządu odebrała Sekretarz Gminy Lubartów Katarzyna Brzozowska.

on 12 grudzień 2017
Odsłony: 1456