bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Biblioteka na Pięć w Lisowie

W poniedziałek 27 listopada podczas sesji Rady Gminy Lubartów odbyło się uroczyste nadanie tytułu „Biblioteka na 5” Filii Bibliotecznej w Lisowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, prowadzonej przez Barbarę Orłowską.

Konkurs „Biblioteka na 5” ogłoszony został przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Mogły w nim uczestniczyć placówki z całego województwa lubelskiego. Komisja konkursowa oceniała osiągnięcia w pracy bibliotekarskiej uzyskane w ubiegłym roku kalendarzowym, w szczególności za realizację potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i społecznych środowiska lokalnego. Wśród zgłoszonych placówek kapituła wyłoniła laureata w kategorii najlepsza filia wiejska województwa lubelskiego 2016 roku – Filię Biblioteczną w Lisowie.

Uroczystego nadania tytułu i wręczenia dyplomu dokonał Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie wraz z Małgorzata Pieczykolan – Kierownikiem Działu Instrukcyjno-Metodycznego. Życzenia skierowane do Barbary Orłowskiej złożył także Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść oraz Przewodniczący Rady Gminy Lubartów Stanisław Borzęcki. W liście gratulacyjnym życzyli pomyślności, wytrwałości oraz dalszych sukcesów.

Na uroczystość zaproszeni zostali również czytelnicy, przedstawiciele jednostek samorządowych oraz kluby współpracujące z Filią Biblioteczną w Lisowie. Na ich ręce złożone zostały podziękowania za wieloletnią współpracę, życzliwość, zaangażowanie w inicjatywy podejmowane przez bibliotekę oraz gotowość do współdziałania dla dobra społeczności lokalnej.

on 29 listopad 2017
Odsłony: 964