bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Fundusz Sołecki na 2018 Rok

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione z budżetu gminy. Są one zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym na co zostaną wydatkowane decydują mieszkańcy, głosując podczas zebrania wiejskiego.

Aby zadanie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego muszą być spełnione trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców; należeć do zadań własnych gminy; być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Na przyszły rok w budżecie Gminy Lubartów na fundusz sołecki przewidziano kwotę pond 500 tys. zł. Poszczególne sołectwa będą dysponowały kwotami od nieco ponad 9 tys. zł do ponad 33 tys. zł.

Fundusze mogą być przeznaczone na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne.

Projekt planu wydatków funduszu sołeckiego w 2018 roku

 • Annobór i Annobór-Kolonia – wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej
 • Baranówka – zakup karuzeli tarczowej z siedzeniem; zakup orbitreka; zakup tłucznia; odtworzenie drogi wewnętrznej znajdującej się w obrębie działki nr 1208 wraz z utwardzeniem
 • Brzeziny – zakup i ustawienie wiaty przystankowej; wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze gminnej nr 103366L; zakup kruszywa
  Chlewiska – remont kuchni, zaplecza oraz korytarza na parterze i piętrze w świetlicy wiejskiej
 • Lisów – poprawa sprawności fizycznej mieszkańców sołectwa; utrzymanie obiektu sportowego i zakup sprzętu sportowego; zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci; zakup tłucznia; zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
 • Łucka – wykonanie dokumentacji technicznej do wydania decyzji ZRID dla drogi; zakup kruszywa
 • Łucka-Kolonia – zakup i ustawienie wiaty przystankowej; zakup tłucznia i kruszywa
 • Majdan Kozłowiecki – zakup i ustawienie dwóch wiat przystankowych
 • Mieczysławka – remont i utwardzenie emulsją drogi gminnej nr 103347L
 • Nowodwór – zakup tłucznia; projekt cykliczny „Podtrzymywanie starych tradycji i obyczajów”; wykonanie dokumentacji technicznej drogi wewnętrznej nr 432
 • Nowodwór-Piaski – organizacja festiwalu smaków i kolorów; zakup urządzeń do wyposażenia miejsca sportu i rekreacji
 • Rokitno – wyrównanie drogi wewnętrznej prowadzącej do lasu; zakup tłucznia na drogi; wykonanie i zamontowanie barierki, zabezpieczenia przy budynku biblioteki gminnej; zamontowanie dwóch lamp; doposażenie placu zabaw
 • Skrobów – zakup tłucznia i destruktu betonowego; uzupełnienie oświetlenia
 • Skrobów-Kolonia – zakup kamienia (tłucznia) na drogi; oświetlenie drogowe; zakup dwóch termosów 10 litrowych do używania przy świetlicy
 • Szczekarków – położenie dwukrotne natrysku na dalszym odcinku drogi gminnej nr 255
 • Trójnia – zakup tłucznia
 • Trzciniec – malowanie ogrodzenia wokół świetlicy; utwardzenie placu po byłym sklepie GS
 • Wandzin – budowa odcinka drogi w kierunku Trzcińca (dr 112615L)
 • Wincentów – zakup tłucznia lub destruktu betonowego; budowa latarni w miejscowości oraz na granicy z Lisowem
 • Wola Lisowska – budowa oświetlenia; remont i konserwacja urządzeń do ćwiczeń
  Wola Mieczysławska – wyposażenie placu zabaw
 • Wólka Rokicka – rewitalizacja placu gminnego na terenie sołectwa Wólka Rokicka-Kolonia, dz. nr 94/2 przy współpracy z sołectwem Wólka Rokicka-Kolonia
 • Wólka Rokicka-Kolonia – rewitalizacja placu gminnego na terenie sołectwa Wólka Rokicka-Kolonia, dz. Nr 94/2 przy współpracy z sołectwem Wólka Rokicka
on 24 listopad 2017
Odsłony: 948