bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Poświęcenie nowego pojazdu OSP Brzeziny

W niedzielę 19 listopada w Brzezinach odbyła się uroczystość poświęcenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO Eurocargo, przeznaczonego do użytkowania przez strażaków z miejscowej jednostki.

Oficjalna cześć uroczystości rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kaplicy św. Franciszka przez proboszcza ks. Stanisława Rząsę, będącego jednocześnie kapelanem lubartowskich strażaków oraz ks. Tomasza Jarząbka. Oprawę liturgiczną podczas nabożeństwa zapewnili strażacy OSP Brzeziny.

Po okolicznościowych wystąpieniach ks. Stanisław Rząsa dokonał poświęcenia samochodu pożarniczego, a szef lubelskich strażaków-ochotników Marian Starownik przekazał na ręce Prezesa OSP Brzeziny druha Arkadiusza Kożucha list gratulacyjny od Marszałka Województwa Lubelskiego. Następnie strażacy zademonstrowali pojazd mieszkańcom Brzezin i zaproszonym gościom, po czym wykonano pamiątkowe zdjęcia.

W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście, m.in: Marian Starownik – Prezes ZOW ZOSP w Lublinie, Tadeusz Szyszko – Dyrektor Biura Wykonawczego OW ZOSP w Lublinie, Fryderyk Puła – Starosta Lubartowski, jednocześnie Prezes ZOP ZOSP w Lubartowie, Krzysztof Kopyść – Wójt Gminy Lubartów, Stanisław Borzęcki – Przewodniczący Rady Gminy Lubartów, Paweł Cieślak – przedstawiciel Nadleśnictwa Lubartów, radni Rady Gminy Lubartów, a także strażacy i mieszkańcy Brzezin.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO Eurocargo sfinansowany został w 40% ze środków Gminy Lubartów i 60% ze środków unijnych, pozyskanych z realizowanego projektu partnerskiego „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”, znajdującego się w Wykazie Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych (WZPP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1. (Bezpieczeństwo ekologiczne), który przewiduje zakup 43 specjalistycznych pojazdów (w tym 39 średnich i 4 ciężkich) wraz z niezbędnym wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

on 21 listopad 2017
Odsłony: 1128