bip logo pomn1 grad

ePUAP www

VI Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej

17 listopada w Szkole Podstawowej w Brzezinach po raz szósty odbył się pod patronatem Wójta Gminy Lubartów Krzysztofa Kopyścia Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej. Wzięli w nim udział soliści ze wszystkich szkół podstawowych w naszej gminie.

Wśród zaproszonych gości byli: Dyrektor Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Lubartowie Anita Kusio, Przewodniczący Komisji do spraw Oświaty, Kultury, Sportu, Socjalnych Wsi i Porządku Publicznego Rady Gminy Lubartów Tadeusz Wiak, radny z Brzezin Stanisław Mysiak, sołtys Brzezin Dorota Rybak oraz emerytowani pracownicy szkoły. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Anna Kozak – muzyk, instruktor w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie, Beata Wilczyńska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, Dawid Bednarz – muzyk, organista w parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lisowie.

Zebrani usłyszeli zarówno popularne pieśni patriotyczne, jak i mniej znane piosenki. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności wokalnych. Po wysłuchaniu występów konkursowych jury wyłoniło laureatów:

Kategoria Przedszkole – Kl. „0”:
I miejsce – Maria Łukasik, Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie, opiekun Jolanta Mikołajczak
II miejsce – Julia Egiert, Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej, opiekun Jadwiga Czekierda
III miejsce – Aleksander Cieniuch, Szkoła Podstawowa w Łucce, opiekun Małgorzata Wróbel
Wyróżnienia – Weronika Mysiak, Szkoła Podstawowa w Nowodworze, opiekun Dorota Mysiak oraz Aleksandra Kosior, Szkoła Podstawowa w Brzezinach, opiekun Jolanta Kardas

Kategoria klasy I–III:
I miejsce – Alicja Reszka, Szkoła Podstawowa w Łucce, opiekun Agnieszka Pożarowszczyk oraz Milena Tarkowska, Filia w Mieczysławce Szkoły Podstawowej w Skrobowie, opiekun Sylwia Filipek
II miejsce – Mateusz Kamiński, Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej, opiekun Ewa Całka
III miejsce – Blanka Bronisz, Szkoła Podstawowa w Brzezinach
Wyróżnienia – Martyna Kisiel, Szkoła Podstawowa w Annoborze, opiekun Joanna Sternik oraz Nikola Nowakowska, Szkoła Podstawowa w Nowodworze, opiekun Grażyna Bednarczyk

Kategoria klasy IV–VII:
I miejsce – Martyna Bronisz, Szkoła Podstawowa w Brzezinach, opiekun Katarzyna Ogrodowska
II miejsce – Natalia Przysiadła, Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej, opiekun Agnieszka Poniatowska-Chudziak oraz Hanna Wierzchoń, Szkoła Podstawowa w Annoborze, opiekun Paweł Urban
III miejsce – Weronika Woźniak, Szkoła Podstawowa w Łucce, opiekun Ewa Wiącek oraz Kinga Granat, Szkoła Podstawowa w Skrobowie, opiekun Katarzyna Ogrodowska
Wyróżnienia – Laura Jędryszka, Szkoła Podstawowa w Brzezinach, opiekun Krystyna Jędryszka, Kacper Kromer, Szkoła Podstawowa w Łucce, opiekun Ewa Wiącek, Julia Hauzer, Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie, opiekun Katarzyna Ogrodowska oraz Wiktoria Cieniuch, Szkoła Podstawowa w Annoborze, opiekun Paweł Urban.

Końcowym etapem przeglądu było wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań dla laureatów i uczestników. Organizatorzy serdecznie dziękują Wójtowi Gminy Lubartów za objęcie patronatem przeglądu oraz rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy włączyli się w przygotowania.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy młodych wokalistów za rok.

on 20 listopad 2017
Odsłony: 974