bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Ślubowania Nadszedł Czas

W czwartek 26 października dzieci z klasy I zostały włączone w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej. Gośćmi na okolicznościowej uroczystości byli m.in. Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, Przewodniczący Komisji do spraw Oświaty, Kultury, Sportu, Socjalnych Wsi i Porządku Publicznego Rady Gminy Lubartów Tadeusz Wiak i reprezentująca Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie Anna Jankowska.

Spotkanie rozpoczęło się od hymnu szkoły i złożenia kwiatów przez pierwszoklasistów pod tablicą poświęconą Patronowi Szkoły – Bolesławowi Prusowi.

Zanim jednak nastąpiła uroczysta chwila pasowania, uczniowie klasy I musieli odwiedzić różne krainy i wykazać się wiedzą w repertuarze recytatorsko – wokalno – tanecznym. Nie zabrakło emocji, bo na uroczystość przybyła zła wróżka, która czuła się obrażona, że wszyscy zapomnieli o zaproszeniu jej. Wróżka zamieniła dzieci w żółtodzioby, a odczarować ich mogły tylko poprawnie wykonane przez dzieci zadania. Jednak bohaterowie uroczystości stanęli na wysokości zadania i zły czar znikł.

Po części artystycznej zła wróżka przekazała symboliczny ołówek dyrektor placówki i poprosiła o pasowanie nim na uczniów. Ludmiła Romaneczko zwracając się do najmłodszych uczniów, przypomniała tradycje pasowania oraz życzyła sukcesów w nauce i nawiązania przyjaźni w szkole. Po tej przemowie pierwszaki uroczyście ślubowały na sztandar szkoły. Potem odbyło się pasowanie na ucznia i przyjęcie pierwszoklasistów do braci uczniowskiej. Przewodnicząca Rady Rodziców Edyta Mazurek potwierdziła ten fakt, przypinając pierwszakom tarcze, a wychowawczyni Ewa Całka wręczyła pamiątkowe dyplomy.

Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść złożył dzieciom oraz ich rodzicom serdeczne życzenia wspaniałych ocen i osiągnięć w trakcie szkolnej kariery. Z pomocą gości obdarował ich przywiezionymi upominkami. Uroczystość zwieńczona została wręczeniem książek przez rodziców bohaterów uroczystości oraz prezentów wykonanych samodzielnie przez uczniów klasy II i III. Ostatnim punktem programu była wyczekiwana dyskoteka, połączona z poczęstunkiem, na którą zaproszono również starszych i młodszych kolegów. Radości nie było końca.

on 07 listopad 2017
Odsłony: 894