bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Uroczyste otwarcie drogi łączącej Miasto z Gminą Lubartów

W środę, 25 października br. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji pn.:„Budowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku: granica m. Lubartów (ul. Hutnicza) – Łucka – droga zbiorcza od km 0+115 do km 2+249 z łącznikami do ulicy Lubelskiej i drogi krajowej nr 19”.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2016-2017. Obejmowało budowę drogi gminnej o długości 2,7 km. Nowa droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 m z prawostronnym chodnikiem o szerokości 2 m. Po lewej stronie wykonano pobocza gruntowe o szerokości 1 m wraz z rowem odwadniającym. Zostały również wybudowane zjazdy na posesję, których szerokość dopasowana została do szerokości istniejących bram, a w przypadku ich braku zaprojektowano zjazdy o szerokości 4,0 m.

Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 4,5 mln. Zadanie mogło być zrealizowane dzięki dofinansowaniu z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 1 755 714 zł, budżetu miasta Lubartów – partnera projektu w wysokości 897 910 zł, oraz dzięki dofinansowaniu lokalnego przedsiębiorcy pana Wojciecha Trykacza w wysokości 12 522 zł.

Wykonawcami robót były firmy: STRABAG Sp. z o.o. (odcinek równoległy do drogi krajowej nr 19 w kierunku Lublina o długości 1801 mb.), oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. (odcinek rozpoczynający się przy ul. Hutniczej i łączący się z ul. Lubelską na wysokości stacji paliw BP - odcinek o długości 916 mb.).

Przecięcia wstęgi dokonali m.in. Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, Przewodniczący Rady Gminy Lubartów Stanisław Borzęcki, Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki, Wojciech Trykacz. Drogę poświęcił ks. kan. Andrzej Sarna.

 

on 25 październik 2017
Odsłony: 1672