bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Mamy najlepszą filię biblioteczną w województwie

Filia w Lisowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie została najlepszą filią wiejską województwa lubelskiego. Taki jest werdykt komisji w Konkursie na najlepszą placówkę filialną województwa lubelskiego „Biblioteka na 5”.

Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, a filie konkurowały w dwóch kategoriach – miejskie i wiejskie. W dwóch etapach oceniane były następujące elementy (wchodzące w skład nazwy Konkursu – „Biblioteka na 5”):

  • kreatywność bibliotekarza (podnoszenie kwalifikacji, aktywność zawodowa i społeczna, promocja biblioteki w środowisku);
  • promocja czytelnictwa (akcje, kampanie czytelnicze, efekty czytelnicze);
  • wydarzenie – inspiracja (nowatorskie formy pracy kulturalno-oświatowej, inicjatywy, organizowanie imprez dla społeczności lokalnej);
  • aranżacja wnętrz (identyfikacja wizualna, estetyka, organizacja lokalu biblioteki, pomysły i rozwiązania funkcjonalności przestrzeni);
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym (pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy, budowanie partnerstwa biblioteki, członkostwo w Lokalnej Grupie Działania, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach).

Po zakończeniu prac komisja konkursowa przyznała tytuł Najlepsza Filia Wiejska Bibliotece w Lisowie za efekty pracy uzyskane w ubiegłym roku kalendarzowym. W szczególności za realizację potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i społecznych środowiska lokalnego. Jest to niewątpliwie sukces wszystkich pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, ze szczególnym udziałem Barbary Orłowskiej, która pracuje w filii w Lisowie.

 

on 25 październik 2017
Odsłony: 775