bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Likwidacja barier architektonicznych w szkołach

Od sierpnia br. w Szkole Podstawowej w Brzezinach i Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej trwają prace budowlane mające na celu likwidację barier architektonicznych, które pozwolą na ułatwienie poruszania się i komunikacji osobom z niepełnosprawnością ruchową.

W obydwu szkołach wykonano nowe pochylnie i schody zewnętrzne. Dodatkowo w szkole w Brzezinach wymieniono drzwi wewnętrzne, oraz wyremontowano i dostosowano toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Łączna wartość obydwu inwestycji szacowana jest na kwotę 82 tys. zł z czego 50% została dofinansowana ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.

on 19 wrzesień 2017
Odsłony: 943