bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Budowa gazociągu w Trzcińcu i Wandzinie

Rozpoczęła się budowa sieci gazowej do miejscowości Trzciniec i Wandzin. Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo POLA sp. z o.o. z Motycza. Całkowita wartość robót wynosi 1.790 tys. zł. Łączna długość wykonywanej sieci gazowej to ponad 20 km.

Inwestycja jest współfinansowana do kwoty 1,2 mln zł ze środków Urzędu Miasta Lublin na mocy porozumienia o wzajemnych zobowiązaniach i świadczeniach pomiędzy Gminą Lublin i Gminą Lubartów w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa III niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Przewidywany termin realizacji: odcinek Trzciniec - do 30 listopada 2017r., odcinek Wandzin - do 31 maja 2018 r.

on 19 wrzesień 2017
Odsłony: 1083