bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Inwestujemy w drogi!

W bieżącym roku Gmina Lubartów realizuje inwestycje drogowe na czternastu odcinkach dróg o łącznej długości ponad 7,1 kilometra. Wykonawcami robót są PRD Lubartów S.A. oraz WOD-BUD sp. z o.o. z Kraśnika.

Środki finansowe na realizację inwestycji pochodzą z różnych źródeł, m.in. z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, z budżetu Gminy Miasta Lublin, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz z budżetu gminy Lubartów.

W chwili obecnej prowadzone są roboty budowlane na dziesięciu odcinkach dróg:

 • w Szczekarkowie - droga gminna na odcinku 995 m.
 • w Nowodworze - droga gminna i wewnętrzna o długości 950 m.
 • w Rokitnie – dwa odcinki dróg wewnętrznych o łącznej długości 746m (współfinansowana ze środków porozumienia z Miastem Lublin),
 • w Wólce Rokickiej - droga wewnętrzna o długości 310 m (współfinansowana ze środków porozumienia z Miastem Lublin),
 • w Baranówce - droga wewnętrzna o długości 369 m wraz z budową 7 lamp oświetlenia ulicznego oraz budowa 11 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Baranówka-Trzciniec (współfinansowana ze środków porozumienia z Miastem Lublin),
 • w Skrobowie - droga wewnętrzna o długości 660m (współfinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych),
 • w Wólce Rokickiej - droga gminna, ETAP 1 o długości 650 m, (współfinansowana ze środków porozumienia z Miastem Lublin),
 • w Łucce - droga gminna (kontynuacja zadania z roku ubiegłego) na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Lubelskiej o długości 916 m (współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019),
 • w Skrobowie-Kolonii - droga gminna o długości 367 m

Dotychczas zakończono już roboty na czterech odcinkach dróg:

 • w Szczekarkowie droga wewnętrzna o długości 225 m,
 • w Wandzinie droga wewnętrzna na odcinku 273 m,
 • w Łucce-Kolonii droga wewnętrzna o długości 386 m,
 • w Wandzinie droga gminna na odcinku 260m (kontynuacja zadania z 2015r.) wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego i parkingiu P&R, B&R

Zakończono ponadto budowę chodnika przy drodze powiatowej w Skrobowie o długości ponad 700m. Zadanie zostało sfinansowane w 50% ze środków budżetowych Gminy Lubartów, a inwestorem był Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie.

 

Droga w Łucce:

 

Droga w Łucce-Kolonia:

 

Droga w Skrobowie:

 

Droga w Skrobowie-Kolonia:

 

Droga w Wandzinie:

on 19 wrzesień 2017
Odsłony: 980