bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Oświatowe Wieści

Już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. W placówkach, prowadzonych przez Gminę Lubartów trwają ostatnie przygotowania. Zanim zabrzmi pierwszy dzwonek w szkołach, władze gminy zakończyły sprawy organizacyjne. Związane były m.in. z awansem zawodowym nauczycieli i wyborem dyrektorów w trzech jednostkach.

5 lipca Patrycja Mysiak z Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Łucce oraz Agnieszka Chojnacka z Gimnazjum im. gen. bryg. Jana Kiwerskiego ps. „Oliwa” w Skrobowie zdały egzamin i otrzymały tytuł nauczyciela mianowanego. Akty nadania wręczył pedagogom 17 sierpnia Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść. Wraz z aktami nadania stopnia awansu zawodowego, nauczycieli przyjęły gratulacje i słowa uznania oraz okolicznościowe życzenia.

Szkołą Podstawową im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce przez kolejnych 5 lat pokieruje Andrzej Łukasiewicz. Funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Nowodworze sprawowała będzie Magdalena Jezior, natomiast Szkołą Podstawową im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej kierowała będzie Ludmiła Romaneczko. Dyrektorzy jednostek wyłonieni zostali w wyniku przeprowadzonego konkursu.

Andrzej Łukasiewicz kieruje Szkołą Podstawową im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce od 29 października 2007 r. Posiada 33-letni staż pracy pedagogicznej, a jego praca jako dotychczasowego dyrektora Szkoły Podstawowej w Łucce oceniona została przez Lubelskie Kuratorium Oświaty na wyróżniającą. Kolejną kadencję na stanowisku dyrektora szkoły będzie pełnił do 31 sierpnia 2022 r.

Magdalena Jezior od 2015 r. pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieczysławce. Jako dyrektor tej szkoły otrzymała ocenę wyróżniająca od Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Posiada 10-letni staż pracy jako nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz i nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Nowodworze będzie pełniła do 31 sierpnia 2022 r.

Ludmiła Romaneczko kieruje Szkołą Podstawową im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej od 1 września 1991 r. Posiada 35-letni staż pracy pedagogicznej, a jej praca jako dotychczasowego dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Rokickiej oceniona została przez Lubelskie Kuratorium Oświaty na wyróżniającą. W wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły zostało powierzone do 31 sierpnia 2022 r.

11 sierpnia w siedzibie Urzędu Gminy Lubartów z rąk Wójta Gminy Lubartów Krzysztofa Kopyścia dyrektorzy odebrali dokumenty potwierdzające powierzenie stanowiska.

on 31 sierpień 2017
Odsłony: 2189