bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego CLICKONMANIAC z naszej gminy

13 czerwca w Zespole Szkół nr 5 w Zamościu odbyło się podsumowanie XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego CLICKONMANIAC. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 5 im. Sybiraków w Zamościu. Honorowy Patronat sprawują: Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz Wydawnictwo Express Publishing.

Celem konkursu było: rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim, stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji, przybliżenie gramatyki, słownictwa i wyrażeń komunikacyjnych związanych z życiem codziennym oraz kształtowanie umiejętności językowych, takich jak czytanie, słuchanie ze zrozumieniem. W konkursie wzięły udział 53 szkoły podstawowe, 41 gimnazjalnych oraz 15 ponadgimnazjalnych z całego województwa lubelskiego. Do pierwszego etapu łącznie przystąpiło 2369 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 371 uczniów, zaś do trzeciego 269. Tytuł laureata uzyskało 173 uczniów. W tym roku szkolnym do konkursu CLICKONMANIAC przystąpiły aż cztery szkoły z naszej gminy: Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej ze Skrobowa, Gimnazjum im. gen. bryg. Jana Kiwerskiego ps. „Oliwa” ze Skrobowa, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej z Łucki oraz Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej z Łucki. Wszystkie te placówki mogą się pochwalić uczniami, którzy zdobyli tytuł laureata lub finalisty w tegorocznej XIII edycji konkursu. Oto oni:

Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Skrobowie
Krzysztof Domiński, kl. V, poziom MOVERS
Lidia Furtak, kl. VI, poziom FLYERS
Do konkursu przygotowywała uczniów nauczycielka języka angielskiego Edyta Piskorska

Gimnazjum im. gen. bryg. Jana Kiwerskiego ps. „Oliwa” w Skrobowie
Dominika Furtak, kl. II, poziom CLICKON 2, tytuł finalisty
Z uczennicą pracowała nauczycielka języka angielskiego Anna Pożarowszczyk

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce:
Mikołaj Borsuk, kl. IV, poziom STARTERS
Alicja Woźniak, kl. V, poziom MOVERS
Wiktoria Wróbel, kl. VI, poziom FLYERS
Uczniów przygotowywała nauczycielka języka angielskiego Anna Matczuk

Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Łucce
Dorota German, kl. II, poziom CLICKON 2
Kacper Kalinowski, kl. I, poziom CLICKON 1, tytuł finalisty
Uczniów przygotowywała nauczycielka języka angielskiego Patrycja Mysiak

on 26 czerwiec 2017
Odsłony: 1120